Протић Станимир, ученик гимназије. Погинуо 1944. год.

izvor – POD HISAROM – SLOBODAN NESTOROVIĆ, 1972