Prekršajni sud u Prokuplju – Odeljenje suda u Kuršumliji

Palih boraca 37, 18430 Kuršumlija