У оквиру Одељење за локалну пореску администрацију образују се:

  • Одсек за утврђивање и контролу јавних прихода,
  • Одсек за наплату, пореско књиговоство и извештавање.

Контакт тел: 027/329 – 926 и 027/329 – 906

 lokalnaporeskapk@gmail.com