По чему је брдо код Куршумлије добило име Самоково?

У средњем веку Топлица је била позната као рударски крај. Руда вађена са Копаоника обрађивана је у околним местима. Обрађивана је у туцалицама, топионицама и ковачницама. Тупалице су уствари гвоздени чекићи (помињу се у средњевековн им повељама). Те гвоздене чекиће покретала је вода, а места на којима су они лоцирани називани су самокови. По таквом једном самокову добило је назив и брдо код Куршумлије. Ово брдо не бити неосвојиво утврђене за српску војску у другом српско турском рату 1878. године.

Самоково је дугачак планински гребен, који се пружа од Бањске реке до Косанице, до десне обале Топлице, између ушћа ових река па до Преполна. Има три виса међусобно повезана.

IZVOR – TOPLICA KROZ VEKOVE – PETKO D. MARJANOVIĆ