Петровић Косте Јордан. Земљорадник, рођен је 1900. године. Убили су га Немци на повлачењу кроз Прокупље, септембра 1944. године.