Петковић Владимира Милан. Земљорадник, рођен је 1928. године у Прокупљу.

У Народноослободилачку војску ступио је 1944. године. Погинуо је као борац Четврте српске бригаде за време седме непријатељске офанзиве, на неутврђеном месту, јула исте године.

izvor – POD HISAROM – SLOBODAN NESTOROVIĆ, 1972