Петковић Драгољуба Војислав Јеж. Кафецијски радник, рођен је 7. септембра 1921. године

у Прокупљу. Учествовао је у оснивању To пличког партизанског одреда, 3. августа 1941. године у Ајдановцу.

Априла 1942. године је заробљен и интерниран у Аустрију. Почет ком следеће године, с већом гру пом интернираца, враћен је на принудни рад у Борски Рудник. У лето 1943. године побегао је из ло гора и прикључио се Јастребачком батаљону Првог Јужноморавског одреда.

Погинуо је као борац Прве јужноморавске бригаде, 25. децембра 1943. године, у борби с Немцима и четницима на планини Деветаку, у Босни.

izvor – POD HISAROM – SLOBODAN NESTOROVIĆ, 1972