Пешић Добривоја Синиша Јернеј. Обућарски радник,

рођен је 1925. године у Куршумли ји. Од раног детињства са родите љима је живео у Прокупљу.

Новембра 1941. године отишао je у Топлички партизански одред. Погинуо је у борби с Бугарима у Бојнику, марта 1942. године.

izvor – POD HISAROM – SLOBODAN NESTOROVIĆ, 1972