Перић Михаила Бранислав. Свештеник, рођен је 1900.

године у Прокупљу. Погинуо је приликом ваздушног бомбардовања бугарске посаде у Прокупљу, 20. августа 1944. године.

izvor – POD HISAROM – SLOBODAN NESTOROVIĆ, 1972