Перић Чедомира Борислав Марко. Берберски радник,

рођен је 1914. године у Прокупљу. Септембра 1941. године ступио је у Топлички партизански одред. Када је 16. фебруара 1942. годи не Косаничка чета ослободила Куршумлију од Пећанчевих четни ка, постављен је за команданта места. Заробљен је у борби с четницимa y ceʌy Гyбетину. 3. марта 1942. године и спроведен у Куршумлију, где је после неколико дана стрељан.

izvor – POD HISAROM – SLOBODAN NESTOROVIĆ, 1972