Перић Бранислава Даринка. Ученица гимназије, ровена је 1930. године у Прокупљу. Погинула је са оцем Браниславом,

  1. августа 1944. године.

izvor – POD HISAROM – SLOBODAN NESTOROVIĆ, 1972