Павловић Дана Мора. Матурант гимназије, рођен је 22. новембра 1922. године у Бери љу, код Прокупља. Од 1934. до 1941. године похађао је гимназију у Прокупљу.

У Топлички партизански одред ступио је 1941. године. Погинуо је као борац Пасјачке

чете у борби с Бугарима 9. априла године код села Растовнице.

izvor – POD HISAROM – SLOBODAN NESTOROVIĆ, 1972