Пантић Милана Драгољуб. Општински службеник, рођен je 2, марта 1921. године у Прокупљу.

Као службеник општинске управе сарађивао jе са пар тијским активистима у граду, преко којих је достављао обавештења партизанима о раду квислиншких власти. Ухапсили су га Бугари маја 1944. године и после више дневног мучења, 25. истог месеца убили га у затвору.

izvor – POD HISAROM – SLOBODAN NESTOROVIĆ, 1972