Историјат наше велике школе је историја свих њених школа-чланица појединачно до и од уједињења и тече упоредо са домаћом историјом друге половине 19. века и надаље:

Основна школа у Житорађи настала је далеке 1873. године, у оно време једна од четири основне школе у Топлици. То је било у доба последњег издисаја турске владавине. Школа у Житорађи је у то време  радила нередовно, отварана је и затварана с времена на време, јер није било ни учитеља, ни учила ни књига.

Житорађа је коначно ослобођена од Турака 1877. год, у рату српске војске за слободу и независност. Стварни почетак рада основне школе у Житорађи после ослобођења од Турака је 1. децембар 1879. Похађали су је ученици из свих села Добрича на десној обали реке Топлице. После проглашења Србије за краљевину названа је Краљевско-српска основна школа Житорађска. У време окупације Србије 1915-1918, школа је била запаљена. Изгорео је сав школски намештај, учила… После ослобођења школа је почела рад изнова, 1919. године. Школа је радила и у ратним условима од 1941. до 1945. Под врло тешким условима. Након рата наставља рад.

Године 1962. постала је централна реонска основна осморазредна школа. Од 1964. постала је једна од четири основне осморазредне школе у општини Житорађа, са издвојеним четвороразредним одељењима у Подини, Влахову, Лукомиру, Речици, Глашинцу, Вољчинцу, Јасеници, Студенцу и Топоници.

Основна школа у Ђакусу (сада Пејковац) установљена је 1878. године. Ученици су учили у старој згради која је најпре била турска штала, па је после промењена и у школу обраћена. Школа у току Првог светског рата није радила. Школску зграду су 1917. Бугари запалили. За време Другог светског рата школска зграда у Ђакусу је опет запаљена. Упркос томе, школа је наставила рад у приватним просторијама до фебруара 1944. када је убијена учитељица Катарина Бастић. Октобра 1944. У Пејковцу је основана основна школа- одељење у Пејковцу је прерасло у самосталну школу. Основна школа у Ђакусу је од 1955. Пренела седиште из Ђакуса у Пејковац. Од следеће 1956. Године школа носи назив Основна школа „Кајица Бастић“, Пејковац. Децембра 1962. Године школа у Пејковцу је постала централна реонска основна-осморазредна школа. Од 1964. школа је постала једна од четири основне осморазредне школе у општини Житорађа, а четвороразредне школе у Старој Божурни, Држановцу и Самариновцу постале су издвојена одељења ове школе. Нова школска зграда у Пејковцу изграђена је 1969. а настава у њој је почела фебруара 1970. године.

Основна школа у Дубову је отворена 1893. године. Документа бележе рад школе до школске 1911/1912.године. Школа за време Првог светског рата није радила. За време Другог светског рата школа у Дубову је радила под веома тешким условима. Септембра 1949. Године четвороразредна основна школа у Дубову прерасла је у осмољетку. Децембра месеца 1962. школа у Дубову је постала централна реонска основна-осморазредна школа. Од 1964. Школа је постала једна од четири основне осморазредне школе у опшштини Житорађа, а дотадашње основне-четвороразредне школе у Коњарнику, Старом Момчилову, Новом Момчилову и Асановцу постале су издвојена одељења ове школе. Од ове године школа носи назив „Радош Јовановић Сеља“, Дубово.

Основна школа у Доњем Црнатову основана је 1898. године. Редовно је радила до Првог светског рата. Школска зграда је била запаљена и изгорела. Почела је са радом по завршетку рата у некој старој општинској згради. Године 1924. је изграђена садашња стара школска зграда. За време немачке и бугарске окупације у току Другог светског рата, школа је радила под веома тешким условима. Одлуком Савета за просвету и културу Среза добричког у Прокупљу од 20. августа 1951. године, основна школа у Доњем Црнатову је претворена у Продужну (осмогодишњу) школу. Децембра 1962. Школа је постала централна реонска школа. Од 1964. године школа у Доњем Црнатову је постала једна од четири основне-осморазредне школе у општини Житорађа, а дотадашње основне- четвороразредне школе у Горњем Црнатову, Горњем Дреновцу, Доњем Дреновцу, Грудашу и Бадњевцу постале су њена издвојена четвороразредна одељења. Од 1966. школа носи назив Основна школа „Драгомир Стојановић Гоце“, Доње Црнатово.

На завршетку школске 1975/76. и пред почетак школске 1976/77. године све четири основне школе у општини Житорађа: Основна школа „Топлички хероји“ Житорађа, Основна школа „Кајица Бастић“ Пејковац, Основна школа „Радош Јовановић Сеља“ Дубово и Основна школа „Драгомир Стојановић Гоце“ Доње Црнатово, 1976. године донеле су одлуке о спајању у једну основну школу под називом Основна школа „Топлички хероји“ Житорађа.

https://www.ostopheroj.edu.rs/