Adresa: Vuk Karadžić bb, Blace
Telefon: 027/371-373
Website: www.osblace.edu.rs
Email: osblace@gmail.com

Osnovna škola “Stojan Novaković” nalazi se u mestu Blace, na teritoriji istoimene opštine. Prvi podaci o školi datiraju sa kraja 19. veka.

Pored matične škole postoji i 20 izdvojenih odeljenja od kojih su 2 osmorazredna i 18 četvororazrednih. Nastavu pohađa oko 680 učenika. Školska biblioteka raspolaže sa preko 16 000 knjiga.