По завршетку другог светског рата једна од главних просветних делатности било је отварање и установљавање већег броја основних школа и обавезно похађање истих. Развитак школства у Топлици довео је до толиког повећања броја ученика да је Савет за просвету и културу ГНО одлучио 1952.год. да формира Прву и Другу осмогодишњу школу. Прва осмогодишња школа радила је у три смене у просторијама Гимназије. Школска година је почела 08.09.1952.год. и у школи је било 21 одељење и 794 ученика. У састав ових одељења била су укњучена и сва деца од 7-14 година из Доње Трнаве, Водица, Ћуковца, Стражаве и Бабиног Потока. Данашње име школа је добила школске 1956/57.год. по револуционару Ратку Павловићу Ћићку. Децембра 1963.год. школа је пресељена у нову зграду у којој се и данас налази. Основна школа “Ратко Павловић Ћићко” данас је једна од четири основне школе у Прокупљу. Зграда матичне школе налази се у ужем центру града, на територији месне заједнице “Татко”, а школи припадају и три издвојена одељења у селима Доња Трнава, Бериље и Ћуковац. Локација школе и близина аутобуске станице чине је приступачном и ученицима и наставницима из града и околине. У школи је седиште Друштва за српски језик и књижевност – подружнице у Прокупљу. Основна школа “Ратко Павловић Ћићко” има историјски значај и традицију успеха, иновација и ширања просветних и културних идеја. Наставници и ученици су вишеструко ангажовани у струковним, спортским и културно-уметничким друштвима. О квалитету и резултатима сведоче бројне награде, признања и висок пласман ученика на свим нивоима такмичења.
Мото школе
“Реци ми и ја ћу заборавити, покажи ми и ја ћу можда запамтити, укључи ме и ја ћу разумети”, Бенџамин Френклин
Визија школе
Тежимо школи у којој се ради савременим наставним методама и облицима рада уз поштовање индивидуалности ученика и њихових развојних специфичности. Стварамо школу која усађује и негује хумане вредности генерацијама које школујемо. Школу обликујемо као место где деца радо долазе да би се дружила, образовала и информисала: културно, здравствено и технички.

Основна школа „Ратко Павловић Ћићко“
Милоша Обилића 19
18400 Прокупље
Школа: 027/328256
Секретар школе: 069/634178
Стручна служба (педагог и психолог): 069/634186

текст преузет са https://www.osrpc.edu.rs/

архива фотографија

По завршетку другог светског рата једна од главних просветних делатности било је отварање и установљавање већег броја основних школа и обавезно похађање истих. Развитак школства у Топлици довео је до толиког повећања броја ученика да је Савет за просвету и културу ГНО одлучио 1952.год. да формира Прву и Другу осмогодишњу школу. Прва осмогодишња школа радила је у три смене у просторијама Гимназије. Школска година је почела 08.09.1952.год. и у школи је било 21 одељење и 794 ученика. У састав ових одељења била су укњучена и сва деца од 7-14 година из Доње Трнаве, Водица, Ћуковца, Стражаве и Бабиног Потока. Данашње име школа је добила школске 1956/57.год. по револуционару Ратку Павловићу Ћићку. Децембра 1963.год. школа је пресељена у нову зграду у којој се и данас налази. Основна школа “Ратко Павловић Ћићко” данас је једна од четири основне школе у Прокупљу. Зграда матичне школе налази се у ужем центру града, на територији месне заједнице “Татко”, а школи припадају и три издвојена одељења у селима Доња Трнава, Бериље и Ћуковац. Локација школе и близина аутобуске станице чине је приступачном и ученицима и наставницима из града и околине. У школи је седиште Друштва за српски језик и књижевност – подружнице у Прокупљу. Основна школа “Ратко Павловић Ћићко” има историјски значај и традицију успеха, иновација и ширања просветних и културних идеја. Наставници и ученици су вишеструко ангажовани у струковним, спортским и културно-уметничким друштвима. О квалитету и резултатима сведоче бројне награде, признања и висок пласман ученика на свим нивоима такмичења.
Основна школа „Ратко Павловић Ћићко“
Милоша Обилића 19
18400 Прокупље
Школа: 027/328256
Секретар школе: 069/634178
Стручна служба (педагог и психолог): 069/634186

tekst preuzet sa https://www.osrpc.edu.rs/