Општина Мерошина је општина у Републици Србији. Налази се у Централној Србији и спада у Нишавски округ. По подацима из 2002. општина заузима површину од 193 км² и има 14.812 становника. Највеће и главно насеље у општини је Мерошина са 873 становника.
Општина Мерошина се на северу граничи са Општином Алексинац, градском општином Палилула и градском општином Црвени Крст Града Ниша на истоку, Дољевцем и Житорађом на југу и Општином Прокупље на западу.
По попису из 2002. у општини је живело 14.059 Срба, 588 Рома и око 200 припадника других народности.

Први почеци школства на територији општине Мерошина забележени су у селу Биљег још 1877. године.
Основна школа „Јастребачки партизани“ основана је у овом саставу 1971. године, као јединствена за цело подручје општине Мерошина од дотадашњих осморазредних школа у Азбресници, Облачини, Југбогдановцу и Балајнцу, као и дванаест четвороразредних основних школа. Оваквом организацијом постигнут је потпуни обухват целе школске популације, рационална и функционална школска мрежа и потпуна стручна заступљеност наставе.

Мисија школе је неговање и васпитање здравих и одлучних личности у духу толеранције и савремених погледа на живот, који ће своја знања употребити за рад, очување традиције и унапређење ове богате и туристички интересантне животне средине

АДРЕСА: ЦАРА ЛАЗАРА ББ,18252 МЕРОШИНА 
Tel. 018-4892-036

Централа: 018/4892-036
Директор: 018/4892-036
Секретар: 018/4892-036
Библиотека: 018/4892-036
Рачуноводство: 018/4892-036
Факс: 018/4892-036

https://osmerosina.rs/