Османовић Расима Мица. Рођена је 1937. године у Прокупљу. Погинула је од минобацача приликом повлачења Немаца на Прокупља, септембра 1944. године.

izvor – POD HISAROM – SLOBODAN NESTOROVIĆ, 1972