Od Carine ka groblju, nastavlja se deo Prokuplja koji se i danas naziva Tabak-mahala (turska rec “tabak“ znaci koža). U ovom delu varosi, kraj Toplice, razapinjana je, susena i preradjivana govedja i bivolja koza.