U doba vladavine Turaka, Prokuplje je bilo podeljeno na mahale s turskim nazivima, po kojima se i danas nazivaju pojedini delovi grada. Tako je za istocni deo, na putu ka Nisu, ostao naziv Cerkeska mahala; na suprotnoj strani, deo grada oko danasnje zgrade Doma sindikata i od puta ka Kursumliji nosi naziv Carina, a naselje od varoske crkve ispod Hisara, Tabak-mahala.