У току зимских месеци као површински извор загађења ваздуха заступљено загађење из индивидуалних ложишта домаћинстава, где се као огревни материјал у највећој могућој мери користи дрво. Око 65% домаћинстава на територији Општине Прокупље практикује овај начин грејања, али се највеће загађење ваздуха ипак јавља на самој територији града где је у великој мери заступљено и загађење из других извора.

          Емисије загађујућих материја из димњака индивидуалних ложишта домаћинстава представљају ниске изворе, па се као последица њиховог дејства јављају температурне инверзије и смог. Емисије загађивача из ниских извора остају у близини површине, што условљава висинску концентрацију загађења у приземном слоју. Као последица континуираног дејства овог загађења у току земских месеци, инверзије се могу јавити и на већим висинама и тако ограничити вертикалну дисперзију емисију загађења.

          Извесни временски услови као што су температурне инверзије, повећавају ниво смога који се формира у виду црних димова и представља мешавину штетних материја, честица и чађи (кисели смог). Под нормалним условима дневне температуре су више у приземном слоју. Топао ваздух као лакши  ствара  конвекционе струје које са собом носе и полутанте. У случају температурних инверзија поремећене су вертикалне струје па се плутанти задржавају и акумулирају у приземном слоју. Ово стање постаје опасно када потраје више дана или недеља (стагнационе инверзије) и може негативно деловати на здравље људи (главобоље, иритације очи и респираторног тракта, астма, емфизем), изазивајући и масовна обољења као и многе друге небиолошке ефекте.