Организовано водоснабдевање града Прокупља почиње  изградњом Шеваринског и Бело Водског система, потом бунара поред рекеТоплице, и од тад се систем развија и расте.

Поред постојећих изворишта Бресница, Хисар и Бумбурек у граду постоји и резервоарски простор који се састоји од резервоара “Трафо” запремине В= 1.260 м3 , резервоара “Плоче” запремине В= 800 м3 , резервоара “Боровњак” запремине В= 210 м3 ,  и резервоара “Хисар” запремине В= 500 м3. Град располаже и са око 80 км водоводне мреже различитих профила од Æ60, Æ80 – Æ200мм. Најзаступљенија врста цеви у водоводној мрежи јесу азбест – цементне цеви (АЦ цеви),  ПВЦ цеви, Полиетиленске цеви, челичне цеви, Ливено-Гвоздене цеви