1. УВОД

Природне карактеристике Општине Прокупље

Прокупље се налази у средњем току реке Топлице између Јастрепца на северу,Копаоникове подгорине на западу и планинске групе:Соколовица,Арбанашка и Видојевица на југу.Захвата површину од 759 км2 на којој живи 47.995 становника, са густином насељености 63.23 становника по км2. Територија општине граничи се општинама: Куршумлија, Блаце, Крушевац, Алексинац, Мерошина, Житорађа, Бојник и Медвеђа.

Према положају Прокупље има изразито транзитни карактер.Преко Топлице,а самим тим кроз Прокупље Пролази железничка пруга Ниш -Косово Поље и магистрални пут Ниш Приштина којима се остварује веза између Косова и јужног Поморавља . Због кризне ситуације на Косову ове саобраћајнице нису у довољној мери искоришћене.

Топличка магистрала Е-75 повезује ауто пут Будимпешта-Београд-Ниш-Скопље-Атина код Ниша, односно села Балајнца и континентални део Јадранске магистрале код Косовске Митровице, непосредно укључује Топлички крај у туристичке токове наше земље, дајући му транзитни туристички положај.