Град је седиште Топлице, области која се налази на југу Србије. Прокупље се простире на  обалама реке Топлице.Окружују га  планине Видојевица, Пасјача и Јастребац. Топлица добија име у 7. веку у време насељавања Словена које су задивили многобројни топли извори , па су зато у почетку реку назвали Топлица а касније и читаву долину.

Град као и Топлица су много старији од доласка Словена. Плодно тле, рудно богатство, термални извори, рано су привукли праисторијске заједнице да овде заснују своја станишта што је и потврђено археолошким истраживањима. Најстарија неолитска станишта из старијег каменог доба приближно VII-VI миленијум пре Христа налазе се у селу Вича, у Доњој Трнави и Доњој Бресници. У Плочнику је 1927. године откривено  значајно насеље из касног неолита и енеолита, период V-IV миленијума пре Христа. Локалитет се и данас истражује. Из периода Дарданске доминације у Топлици, у селу Доња Топоница откривена је и истражена некропола спаљених покојника.

Римске терме код Баца

Римски трагови нађени су на читавој градској територији као и на брду Хисар. Вредан споменички комплекс тврђава Хисар, остаци античког храма, остаци ранохришћанске цркве, Латинска црква из XIV века као и црква Св. Прокопија из IX-X века, налази се у старом градском језгру Прокупља.

Истраживања у порти цркве Св. Прокопија показала су постојање пет хронолошких хоризоната: позносредњовековни, насељавање у XIV веку, остаци некрополе из XI-XII века, рановизантијски хоризонт VI века са остацима насеља и антички хоризонт III-IV века са остацима монументалних терми. Црква је тешко страдала 1690. а обновљена је 1734. године. Фреске потичу из 18. и 19. века, иконостас је из 1847. године са иконама из XVIII, XIX  и XX века.