U samo centru grada, na stotinu metara jedan od drugog, postojala su i dva hotela – “Evropa“ i “Raponja“, sagradjeni jos u prethodnom veku. Zgrada otela “Evropa“ postojala je do 1969. godine.

Prvi nemi film film u Prokuplju prikazan je u hotelu “Evropa“ 1924. godine, a prvi ton-film, u istom hotelu, septembra 1932. godine.