Na pomolu novog stoleca

Na prelazu iz XIX u XX vek, Prokuplje je brojalo svega oko 5000 stanovnika.

Stari Prokupcani su se radovali svakoj novoj godini. Zivelo se u nadi i molitvi da nova godina donese bogatu letinu i zdravlje celjadi.

Nova godina je docekivana po starom kalendaru.