Za vreme dugotrajne turske vladavine, Prokuplje je bilo podeljeno na konfesionalne varoske mahale. Srpsko stanovnistvo zivelo je u zapadnom delu grada – Tabak mahali i na prostoru izmedju danasnjeg dela dela grada zvanog Carina i centra grada; od padina brda Borovnjaka ka Toplici ziveli su Albanci; sredisni deo varosi sacinjavale su kuce bogatih Turaka, a u Cerkeskoj mahali ziveli su Cerkezi i Cigani.

Prema ovakvoj podeli bila su rasporedjena i varoska groblja. Srpsko groblje se nalazilo u crkvenoj porti, oko danasnje spomen-kosturnice palih boraca narodnooslobodilacke borbe, tursko i albansko na mestu danasnjeg centra grada, a cerkesko i cigansko na padinama brda Gube. Osim ovih i danas se poznaju tragovi jos dva groblja iz davnasnjih vremena – rimskog, na padinama Hisara, i dubrovacke kolonije oko danasnje zgrade Doma sindikata.