Нишавић Уроша Милоје. Студент права, рођен је 20.

јула 1919. године у Губетину, кол Прокупља. Од 1930. до 1939. године похађao

је гимназију у Прокупљу. Од 1941. године је био сарадник партијског руководства за Топлицу.

Почетком марта 1942. године ухватили су га Бугари на излазу из Прокупља и ухапсили. Неутврђеног датума исте године стрељан је на Бубњу.

izvor – POD HISAROM – SLOBODAN NESTOROVIĆ, 1972