Николић Радојка Драгољуб. Питомац војне академије.

рођен је 28. јануара 1922. године у Блацу. До другог светског рата живео је са родитељима у Про купљу, где је 1940. године завршио гимназију. У Народноослободилачку војску ступио је августа 1944.године.

Као заставник у Шестој војвођанској бригади погинуо је у операцијама за ослобођење Београда, 18. октобра 1944. год.