Николић Прокопија Тихомир Бранко. Опанчарски рад. ник, рођен је 18. новембра 1923. године у Прокупљу. Новембра 1941. године прикључио се Топличком парти занском одреду.

Погинуо је као борац Видовачке чете у борби с Бугарима и четницима 12. априла 1942. године на Ргајском вису.

izvor – POD HISAROM – SLOBODAN NESTOROVIĆ, 1972