Николић Данило, ученик гимназије. Подлегао ранама y Нишу, 1945. године.

izvor – POD HISAROM – SLOBODAN NESTOROVIĆ, 1972