Opštinu Doljevac čine sledeća naseljena mesta: Belotinac, Klisura, Knežica, Doljevac, Kočane, Malošište, Mekiš, Orljane, Perutina, Pukovac, Rusna, Ćurlina, Čapljinac, Čečina, Šajinovac i Šarlince.