Мутић Рувче. Ковач, рођен је 1908. године. Ухап шен је као таоц у Прокупљу и 1943. године стрељан на Бубњу.

izvor – POD HISAROM – SLOBODAN NESTOROVIĆ, 1972