Мирковић Велимира Душан Матеја. Молерски радник, рођен је 15. септембра 1920. године

у Прокупљу. у Топлички партизански одред ступио је новембра 1941. године, Погинуо је као борац Косаниц ке чете у борби с четницима у селу Сварчи, 28. фебруара 1942. године.

izvor – POD HISAROM – SLOBODAN NESTOROVIĆ, 1972