Мирковић Николе Светислав Ненад. Студент медицине, рођен је 24. априла 1917. године у Малој Планини. Похађао је гимнази 3y y Прокупљу, Нишу и Лесковцу, где је матурирао 1937. године. Студирао је медицину у Београду и активно учествовао у напредном студентском покрету.

Августа 1941. године ступио јe y Топличка партизански одред. Приликом напада Одреда на четнике у Блацу, 5. децембра 1941. године, погинуо је као десетар у Пасјачкој чети.

izvor – POD HISAROM – SLOBODAN NESTOROVIĆ, 1972