Мирјана Бечејски, научни сарадник, рођена је 1978. године у Прокупљу.

Образовање:

Дипломирала је 2002. године на Одсеку за српску књижевност и језик Филолошког факултета у Приштини (данас Филозофски факултет у Косовској Митровици), а 2003. године магистрирала на Одсеку за историју уметности Филозофског факултета у Косовској Митровици. . Докторску тезу под називом „Есеји Данила Киша“ одбранила је 2016. године на Филозофском факултету у Нишу.

Радно искуство:

Од 2004. године запослена је у Институту за српску културу Приштина – Лепосавић, где је била ангажована на следећим пројектима:

– Историјске и националне основе духовне и материјалне културе српског народа на Косову и Метохији (ев. бр. 101106), 2004–2005.

– Духовне појаве и стваралаштво српског народа на Косову и Метохији од 15. до 20. века (ев. бр. 200020), 2006–2010.

– Материјална и духовна култура Косова и Метохије (ев. бр. 178028), 2011–2020.

У току 2020. године објавила је радове у оквиру научноистраживачког рада НИО по Уговору закљученом са Министарством просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије број 451-03-68 / 2020-14 / 200020 (од 24.01. 2020), а током 2021. године објављује у оквиру научноистраживачког рада НИО по Уговору закљученом са Министарством просвете, науке и технолошког развоја број 451-03-9 / 2021-14 / 200020 (од 5. фебруара 2021. године) .

Језици: Др Бечејски говори енглески.

Библиографија:

Мирјана Бечејски (2020), Нулта дисциплина Данила Киша, Институт за српску културу Приштина – Лепосавић, Лепосавић, стр 445, УДК ​​821.163.41.09 Киш Д.; ИСБН 978-86-89025-62-0; ЦОБИСС.СР-ИД 26643209

Мирјана М. Бечејски (2019), Данило Киш и гностицизам, Зборник Матице српске за књижевност и језик, Књига шездесет седма, књ. 2, Ур. Јован Делић, стр. 559–579. УДК 821.163.41.09 Киш Д.; ИССН 0543-1220 / УДК 82 (05); ЦОБИСС.СР-ИД 9627138 хттп://ввв.матицасрпска.орг.рс/стариСајт/цасописи/ЗМСКЈ_67_2.пдф

Мирјана М. Бечејски (2018), Прилог теоријском промишљању есеја, Пхилологиа Медиана: Годишњак за српску и међународну књижевност, год. Кс, бр.10, Уредник. Ирена Арсић, стр. 135–146. УДК 82.09-4. ИССН 1821-3332=Пхилологиа Медиана; ЦОБИСС.СР-ИД 171242508

Мирјана М. Бечејски (2013), Земаљски и небески знаци, Завод за српску културу – Приштина, Лепосавић, стр 300. УДК 821.163.41.09-1 Вукадиновић А.; 821.163.41.09; 82.0, ИСБН 978-86-89025-10-1, ЦОБИСС.СР-ИД 200242700

Мирјана М. Бечејски (2012), Косовски мит у савременој поетици (Прилог генологије). У: Духовне и материјалне специфичности културе Косова и Метохије кроз историју, Тематски зборник са националног научног скупа са међународним учењем (Лепосавић, 15. новембар 2011), Ур. Срђан Словић, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић, стр. 141–154. УДК 821.163.41.09 (082), ИСБН 978-86-89025-03-3, ЦОБИС.СР-ИД 190063116

Мирјана М. Бечејски (2008), Поезија као „велика нарација“. Круг и криви круг у поезији Алека Вукадиновића, Баштина, св. 24, Ур. Чедомир Ребић, стр. 103–124. УДК 821.163.41.09-1 Вукадиновић А., ИССН 0353-9008, ЦОБИСС.СР-ИД 3404300

IZVOR TEKSTA https://iskp.co.rs/researchers/mirjana-becejski-bioe/

Ukoliko želite da se i Vi ili neka druga osoba predstavi u delu sajta PROKUPČANI, uslov je da je rođen/a ili je živeo/živela u Prokuplju ili okolini, i dala makar svoj mali doprinos promociji našeg grada. Npr: da je ta osoba igrala za neki od sportskih klubova (fudbal, košarka, rukomet, odbojka, boks, karate, kik boks, bodibilding, šah, tenis, stoni tenis, mali fudbal, tekvondo, gimnastika …), edukovala (učitelji, nastavnici, profesori) ili lečila (lekari) meštane, bavila se umetnošću ili kulturom (glumci, pesnici, pisci, slikari, vajari, muzičari …), borila se ili dala svoj život za oslobođenje u prethodnim ratovima …, ili na neki drugi način promovisala Prokuplje. Ako ispunjava jedan ili više od navedenih uslova, sastavite tekst na ћирилици ili latinici (uključujući slova шђћчжљњџ / šđćčž), i pošaljite na info@gradprokuplje.com . Možete poslati i fotografiju/fotografije.

Grad Prokuplje . com