Милошевић Милана Милош Шорки. Седларски радник, рођен је 16. августа 1908. године у Прокупљу. У Народноослободилачку војску ступио је јула 1944 године. Као борац команде места у Ргаји заробљен је у борби с четницима и стрељани у Бублици, августа 1944. године.

izvor – POD HISAROM – SLOBODAN NESTOROVIĆ, 1972