Милосављевић Косте Драгослав. Правник, рођен је 1905.године у Прокупљу.

У Народноослободилачку војску ступио је новембра 1944.године.

Као потпоручник у Артиљеријској школи НОВЈ погинуо je у борби с немцима у селу Пучилу, код Бјељине, фебруара године.

izvor – POD HISAROM – SLOBODAN NESTOROVIĆ, 1972