Милосављевић Јована Радован Тиса. Ковачки раник, рођен је 30. августа 1919. године у

Прокупљу. У Топлички партизански одред ступио је новембра 1941. године. Погинуо је као борац Косаничке чете у борби с четницима Косте Пећанца у Куршумлији. 22. фебруара 1942. године

izvor – POD HISAROM – SLOBODAN NESTOROVIĆ, 1972