Микић Љубисав, свршени ученик гимназије, родом из

Поточића. Погинуо 1944. године.

izvor – POD HISAROM – SLOBODAN NESTOROVIĆ, 1972