Мијалковић Душана Мирослава. Домаћица, рођена је 1927. године у Прокупљу. Погинула је за време напада савезнич ких ваздухопловних снага на немачке и бугарске трупе у Прокупљу. 2. септембра 1944. године.

izvor – POD HISAROM – SLOBODAN NESTOROVIĆ, 1972