Мијајловић Миодраг, ученик гимназије. Погинуо 1944. године код Арбанашке.

izvor – POD HISAROM – SLOBODAN NESTOROVIĆ, 1972