Mesara Biftek

Ratka Pavlovića Ćićka 169, 18400 Prokuplje