MEDICINSKA ŠKOLA “DR ALEKSA SAVIĆ” – PROKUPLJE

Adresa: Ratka Pavlovića 20, Prokuplje
Telefon: 027/329-093
Website: www.medicinskapk.edu.rs
Email: medicskola@mts.rs

fotografije iz arhive