MATURANTI PROKUPAČKE GIMNAZIJE 1939

izvor – POD HISAROM – SLOBODAN NESTOROVIĆ, 1972