Мартиновић Јоке Митар Север, Матурант гимназије, рођен је 10. августа 1920. године у Новом Момчилову. Од 1932. године је

живео у Прокупљу, где је 1941. године завршно гимназију.

Крајем 1941. године ступио је y

месну партизанску чету Прокупља, а почетком 1942. године је прешао у Пасјачку чету Топличког

партизанског одреда.

Погинуо је у борби с четницима, на дужности команданта партизанске команде места у Милковипи. 12. августа 1944. године, код села Реткоцера у Горњој Јабланици.

izvor – POD HISAROM – SLOBODAN NESTOROVIĆ, 1972