Марковић Милутина Миодраг. Ученик гимназије, ровен је 15. фебруара 1922. године у Спан цу, код Куршумлије. Од 1934. годи не је живео у Прокупљу. У гимна зији био је један од носилаца на предног омладинског покрета.

По завршетку седмог разреда, 1941. године прекинуо је школова ње и вратио се у своје родно село. где је окупљао омладину Косани це у народноослободилачки покрет.

Погинуо је као политички коме сар чете у Трећој српској бригади у борби с немцима у Кушикима код Ивањице. априла 1944.године.

izvor – POD HISAROM – SLOBODAN NESTOROVIĆ, 1972