Лакчевић Видака Гојко Глиша. Студент економије, рођен је 28. јуна 1917. године у селу За горак, код Никшића. Активно је учествовао у напредном покрету београдских студената и нарочито

се истакао у студентским демонстрацијама 14. децембра 1939. и

  1. године.

Од априла 1941. године, живео је у Прокупљу, где се укључио у припреме за оружани устанак. У лето 1941. године ступио је у Топлички партизански одред.

Погинуо је као политички ко местар Малојастребачке чете у борби с четницима у селу Чу бури, 3. марта 1942. године.

izvor – POD HISAROM – SLOBODAN NESTOROVIĆ, 1972