Лакчевић Видака Бранко Милија. Ученик трговачке ака демије, рођен је 19. децембра 1921. године у Бару, у Црној Гори. Априла 1941. године населио се са родитељима у Прокупље и ту се придружно напредној школској и радничкој омладини.

После напада партизана на Прокупље, 9. октобра 1941. године, ступио је у Топлички партизански одред на Пасјачи. У лето 1942. године, приликом извођења диверзије на прузи, заробљен је и стрељан.

izvor – POD HISAROM – SLOBODAN NESTOROVIĆ, 1972