Са најумеренијом климом од свих бања у Србији, Куршумлијска Бања уз околни природни амбијент који сачињавају шуме, Бањска река и потока са чистом водом, као и чист ваздух (у близини нема индустрије) представља и лечилиште и рекреациони центар. Куршумлијска Бања је бања у Србији са више врста лековитих вода, које је сврставају у ред најатрактивнијих у Европи (сумпоровите, угљено-киселе, алкалне и гвожђевите воде). Температуре вода су од 14-67°С.
Средиште здравственог туризма у бањи је завод и хотел „Жубор“. У Заводу за специјализовану рехабилитацију „Жубор“ терапијски блок се састоји од хидротерапије, блатне терапије, електротерапије и кинези терапије. Смештајни део Завода је Б категорије, 240 лежајева и 250 места у ресторану. Медицинске индикације укључују болести локомоторног система, гинеколошка обољења, неуролошка обољења, болести метаболизма.

Izvоr https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%88%D1%83%D0%BC%D0%BB%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D1%9A%D0%B0